วิธีชำระเงิน

   1. ชำระเงินก่อนส่งสินค้า..ฟรีค่าจัดส่ง..จัดส่ง โดย..EMS รับสินค้าไม่เกิน 2-3 วัน

   2. ชำระเงิน และ ร้บสินค้า ที่ไปรษณีย์ ปลายทาง..(พกง) ค่าจัดส่ง 50 บาท

โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ไทยพาณิชย์

แสงจันทร์ ลาโงน / 373 221 1721

ออมทรัพย์

เทพารักษ์

เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง กรุณาโทรแจ้งทุกครั้งหลังโอนเงิน

คุณ.เสริมสิน สิทธิพาณิช..081-550 9908

                                                                                                                                                                                                   

 By : http://www.siaminlandbroker.com/   Email : sermsin.s@gmail.com  / Tel. 081-550 9908