สมรรถภาพทางเพศเสื่อมหรือยัง

การย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย ที่พบเห็นได้บ่อยคือ อาการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศ หรือแข็งตัวไม่เต็มที่ เป็นเวลานานพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ตามปกติได้ ปัจจุบันนิยมเรียกว่า "โรคอีดี" (Erectile Dysfunction) อาจเกิดจาก ความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกิน หรือรับประทานยาปฏิชีวนะเช่น ยารักษาภาวะซึมเศร้า ยานอนหลับ อาจมีผลทำให้การเกิดโรคย่อนสมรรภาพทางเพศได้

   โครงสร้างของอวัยวะเพศชาย

อวัยวะเพศของผู้ชายประกอบไปด้วยท่อสามท่อเหมือนฟองน้ำเรียกว่า corpus carvernosum สองท่อวิ่งขนานกับท่อปัสสาวะ อยู่ด้านบน และ corpus spongiosum 1 ท่อวิ่งอยู่ด้านล่าง เมื่อได้รับการกระตุ้นเลือดจะเข้าท่อฟองน้ำ ทำให้สามารถขยายได้มากถึง 7-9 เท่า ทำให้อวัยวะเพศใหญ่ขึ้น และแข็งตัวเต็มที่ ตราบเท่าที่ยังมีการตื่นเต้นทางเพศ อวัยวะเพศก็ยังแข็งตัว แต่เมื่อมีการหลั่งเลือดออกจากอวัยวะเพศทำให้มีการอ่อนตัว

 

   สาเหตุที่ทำให้..อวัยวะเพศชายถึงแข็งตัว

 1. เส้นเลือดแดงที่หล่อเลี้ยงอวัยวะเพศต้องไม่ฟ่อตัวลงหรือตีบ เพราะการที่อวัยวะเพศจะแข็งตัวต้องมีเลือดไปคั่ง หากมีเส้นเลือดแดงฟ่อต้วลง หรือตีบเลือดก็ไม่สามารถไปเลี้ยงได้อย่างเต็มที่ ภาวะที่ทำให้เส้นเลือดฟ่อตัวลง หรือตีบ ได้แก่ ผู้ที่สูบบุหรี่ โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคตับ ไต เป็นต้น
 2. ระบบประสาทส่วนปลายซึ่งเป็นระบบที่จะรับความรู้สึกที่เกิดจากการสัมผัสทางร่างกาย
 3. ระบบไขสันหลังซึ่งเป็นระบบที่จะเชื่อมโยงการรับความรู้สึกจากประสาทส่วนปลายไปยังประสาทส่วนกลางและถ่ายทอดคำสั่งมายังองคชาติ
 4. ระบบประสาทส่วนกลางซึ่งประกอบด้วยสิ่งเร้าทั้งหลาย เช่น การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น รวมทั้งจิตนาการณ์และประสบการณ์ในอดีต
 5. สภาวะทางจิตใจ

   สาเหตุที่ทำให้..เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

 1. สำหรับสาเหตุทางกายที่พบได้แก่ ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบหัวใจ และการไหลเวียนของเลือด และผู้ที่สูงอายุ
 2. เบาหวานถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่พบลำดับต้นๆ และคนไข้ชายที่เป็นเบาหวาน จำนวนมาก ก็ประสบปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศไม่เต็มที่ นอกจากนี้ ผู้ชายที่มีโรคเบาหวานจะมีโอกาสเกิดปัญหาการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศมากกว่าผู้ชายทั่วไปถึง 4 เท่า
 3. การเกิดโรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุหนึ่งของการที่เส้นเลือดเกิดการฟ่อตัวลง และตีบตันได้ ทำให้โลหิตที่ไหลไปสู่องคชาติลดน้อยลง ทำให้เกิดปัญหาการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศ ตามมา นอกจากนี้ยาหลายชนิดที่ใช้รักษาความดันโลหิตสูง อาจมีส่วนทำให้เกิดปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศด้วย
 4. โรคหัวใจและการมีไขมันคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสูง โรคหัวใจ และการมีโคเลสเตอรอลสูงอาจส่งผลต่อการไหลเวียนของโลหิตไปที่องคชาติ ทำให้เกิดปัญหาการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศชาย ผู้ชายที่มีโรคหัวใจจะมีโอกาสเกิดภาวะปัญหาการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศมากกว่าผู้ช่วยทั่วไปถึง 2 เท่า
 5. โรคซึมเศร้า ร่วมกับภาวะความเครียด กังวล กลัวความล้มเหลว อาจมีส่วนทำให้เกิดปัญหาการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศ ในขณะเดียวกันผู้ชายที่มีปัญหาการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศชาย เพราะสาเหตุทางกายภาพอาจรู้สึกซึมเศร้า เครียด และวิตกกังวล
 6. การผ่าตัดต่อมลูกหมาก อาจเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาการไม่แข็งตัวของอวัยวะเพศได้โดยไม่ตั้งใจ โดยการทำให้เส้นประสาท และหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณใกล้ๆ ต่อมลูกหมากเสียหายส่งผลต่อการแข็งตัวขององคชาติ
 7. โรคไต และโรคพิษสุราเรื้อรัง